نتیجه جستجو برای:  – برگه 13

آکادمی ویستا

پاتیل ریخته گری فولادی: انتقال حرارت – مدل ها و کاربردها

این کار خلاصه‌ای از ابزارها و مشارکت‌های اصلی را از سال 2000 برای حل مشکلات کنترل دما و پیش‌بینی دماهای حرارتی در پاتیل ریخته گری فولادی ارائه می‌کند. ما در مورد استراتژی‌های مدل‌سازی مختلف که در چندین کاربرد مرتبط با گرما پیاده‌سازی شده‌اند بحث می‌کنیم.انتقال حرارت در پاتیل ریخته گری فولادی و مرتبط ترین مشارکت آنها، همچنین برخی از پارامترهای فرآیند اصلی را نشان می دهیم. در نهایت، دیدگاه‌های آینده، عمدتاً مزایای پیاده‌سازی‌های مبتنی بر یادگیری ماشین، شرح داده می‌شوند.

Yuvalar Ve Yataklı Ünitele

Yuvalar Ve Yataklı Üniteler “yuvalar Content İki Parçalı Silindirik Makaralı Rulman Ve Yuva Üniteleri Yuvalar

آکادمی ویستا

شوک حرارتی در دیرگدازها: میزان مقاومت آنها در برابر حرارت

رآیندهای صنعتی با دمای بالا که در آن‌ها دیرگدازها مورد استفاده قرار می‌گیرند، نیاز به کنترل دمای انعطاف‌پذیر و چرخه حرارتی مکرر دارند. نتیجه شوک حرارتی در دیرگدازها عامل اصلی ایجاد کننده فرایند کوتاه شدن عمر خدمت آن‌هاست. بنابراین، تحقیقات و توسعه‌ی دیرگدازها با مقاومت بالاتر در برابر شوک حرارتی برای مراکز تحقیقاتی و تولیدکنندگان دیرگدازها مشکلاتی همچون تحقیقات پایدار است

آکادمی ویستا

لدل شرود کامپوزیتی جهت بهبود مقاومت در برابر شوک حرارتی

تنش حرارتی لدل شرود کامپوزیتی به ساختار یک لدل شرود و همچنین خواص آستر و مواد حجیم مربوط می شود. در این مقاله، تاثیر مواد آستر بر حداکثر تنش گردن لدل شرود کامپوزیتی با شبیه‌سازی اجزای محدود بررسی شده است. تأثیر مواد آستر بر حداکثر تنش نیز برای ارائه مرجعی برای بهبود قابلیت اطمینان و عمر مفید روکش‌های لدل شرود تحلیل می‌شود.

آکادمی ویستا

توزیع حرارتی تاندیش در ریخته گری مداوم توسط یک کد FEM

این کار یک مدل محاسباتی به نام TEMREP را توصیف می‌کند که حالت‌های توزیع حرارتی تاندیش و دمای فولاد مذاب را در طی ریخته‌گری مداوم، به عنوان تابعی از توزیع حرارتی پاتیل فولادی، تلفات حرارتی به پوشش نسوز تاندیش، و پوشش عایق در هنگام گذرا و ثابت تعیین می‌کند. حالات فرآیند عملیاتی حل معادلات حرارتی به روش اجزای محدود انجام می شود. مقادیر عددی پیش‌بینی‌شده EMREP با اندازه‌گیری‌های تجربی درون کارخانه، با تطابق خوب بین آنها مقایسه شد. به طور متوسط اختلاف دمای تاندیش فولادی حدود 4± درجه سانتی گراد بود. این مدل می تواند به عنوان یک ابزار طراحی، با انجام مطالعات پارامتریک برای شناسایی متغیرهای فرآیند مربوطه مورد استفاده قرار گیرد. از آنجایی که زمان محاسبات بسیار کمتر از زمان فرآیند واقعی است، این مدل برای پیاده‌سازی در یک سیستم آنلاین برای ردیابی دمای فولاد برای کنترل اتوماسیون در طول توالی ریخته‌گری مناسب است.