مواد اولیه و مصرفی

مواد اولیه و مصرفی

فروآلیاژ

برای تعیین گرید فولادها از فروآلیاژ استفاده می شود. در واقع فروآلیاژ عناصر منجمد شده همراه آهن است که به مذاب فلزات اضافه می شوند.

صنعت سیمان

جرمهای نسوز

دیرگدازها مواد سرامیکی هستند که برای مقاومت در برابر دماهای

صنعت سیمان

ملات های نسوز

به منظور اتصال محصولات نسوز شکل دار از قبیل آجر

مواد اولیه و مصرفی

آجر نسوز صنعتی

آجر نسوز صنعتی یا آجر نسوز کوره ماده ای سرامیکی

صنعت فولاد

الکترود گرافیتی

الکترود گرافیتی تجهیزات اصلی کوره قوس الکتریکی جهت ذوب فولاد محسوب می شود. این الکترودها تمامی استانداردهای کیفی لازم را پاس نموده است.