نتیجه جستجو برای:  – برگه 14

آکادمی ویستا

لایه کاری تاندیش و نقش آن در کیفیت فولاد

هدف این مقاله ارائه توسعه جرمی نسوز یکپارچه به عنوان نمونه‌ای از عملکرد لایه کاری تاندیش آسان و تمیز برای یک کارخانه فولاد است. این مقاله توسعه و اجرای این ماده جدید را در یک کارخانه فولاد مانند Arcelor Mittal (AM) و Acindar (آرژانتین) نشان می‌دهد. مشخصات شیمیایی و فیزیکی این جرم نسوز نشان داده خواهد شد.