مقالات

آکادمی ویستا

دسته بندی دیرگدازها بر اساس خواص و کاربردهای آن

دیرگدازها موادی هستند که در برابر حرارت و قرار گرفتن در معرض درجات مختلف تنش و کرنش مکانیکی، تنش و کرنش حرارتی، خوردگی/ فرسایش ناشی از جامدات، مایعات و گازها، انتشار گاز و سایش مکانیکی در دماهای مختلف مقاوم هستند. به زبان ساده، آنها را مصالح ساختمانی می دانند که قادر به تحمل دمای بالا هستند. دیرگدازها معمولاً مواد غیر آلی غیر فلزی با نسوز بیش از 1500 درجه سانتیگراد هستند. آنها متعلق به سرامیکهای درشت دانه با ریزساختار هستند که از دانه های درشت تشکیل شده است. ساختار اصلی آنها، grog درشت دانه است که با مواد ریز به هم وصل شده است.محصولات نسوز نوع خاصی از سرامیک ها هستند که با هر سرامیک معمولی تفاوت دارند، عمدتاً به دلیل ساختار دانه درشت آنها که توسط ذرات گروگ بزرگتر به هم وصل شده توسط مواد میانی ریزتر (پیوند) تشکیل شده است.

آکادمی ویستا

ریفورمرتیوب در هیدروژن ریفرمینگ و تأثیر پارامترهای فرآیند بر آن

با در نظر گرفتن ویژگی‌های غیر خطی مواد ریفورمرتیوب با تغییرات دما و تأثیر سیال داخل و خارج ریفورمرتیوب، پیشنهاد می‌کنیم یک مدل جفت‌کننده حرارتی-سیال جامد و روش محاسبه برای ریفورمرتیوب در هیدروژن ریفرمینگ ایجاد کنیم. تئوری کوپلینگ چند میدانی برای تجزیه و تحلیل و مطالعه توزیع تنش سیال در ریفورمرتیوب در هیدروژن ریفرمینگ تحت شرایط مختلف فرآیند، دمای ورودی مختلف و نرخ جریان ورودی متفاوت استفاده می‌شود. ما دریافتیم که در شرایط عملیاتی گرم، به عنوان دمای ورودی سیال با افزایش دمای ریفورمرتیوب، حداکثر تنش معادل ساختار کلی ریفورمرتیوب به تدریج کاهش یافت. با افزایش تدریجی سرعت جریان، حداکثر تنش معادل ریفورمرتیوب به تدریج کاهش و سپس افزایش یافت. در این مقاله، تمام پارامترهای تکنولوژیکی که برای ریفورمرتیوب در هیدروژن ریفرمینگ از شرایط واقعی تولید ناشی می‌شوند، بنابراین نتایج تحقیق مرجع خاصی برای تولید ایمن ارائه می‌کند.

آکادمی ویستا

خزش در ریفرمرتیوب های یک کارخانه پتروشیمی

این مقاله به بررسی آسیب خزش در ریفرمرتیوب های یک کارخانه پتروشیمی از نوعHP-Mod می‌پردازد. این ریفرمرتیوب ها پس از 90،000 ساعت کار در دمای 950 درجه سانتی‌گراد دچار شکست ناشی از خزش شدند. خرابی مشاهده شده به صورت پفکی بیش از حد و ترک‌های دراز در ریفرمرتیوب ها است. ترک‌ها بیشتر دندریتی هستند. ساختار میکروسکوپی ریفرمرتیوب های مورد استفاده در خدمت با استفاده از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ارزیابی شد. طیف‌سنجی پراکنده اشعه ایکس تابیده (EDS) برای تجزیه و شناسایی فازهای مختلف در ساختار میکروسکوپی استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که کاربیدها در هر دو سطح داخلی و خارجی به دلیل تماس طولانی با محیط کاربوریزه، به شدن درشت شده اند. بررسی متالورژیکی نشان داد که تعداد زیادی حفره خزشی وجود دارند که در فازهای کاربیدی توزیع می‌شوند و بین دندریت‌ها پراکنده هستند. به نظر می‌رسد ترک‌ها به صورت اتصال حفره خزشی شکل گرفته‌اند. بنابراین، علت خرابی به علت آسیب خزش در ریفرمرتیوب به دلیل تماس طولانی با دمای بالا است.

آکادمی ویستا

نسوزهای مصرفی در صنعت سیمان:هر آنچه باید بدانید

جزوه نسوزهای مصرفی در صنعت سیمان، مهندس عزیزیان- چاپ سیمان سپاهان. این اثر ارزشمند توسط شرکت ویستا آسمان با صرف زمان زیاد ویراستاری شده و برای دسترسی شما همراهان گرامی در سایت بارگزاری شد. شرکت ویستا آسمان به عنوان تامین کننده تمامی نسوزهای مصرفی در صنعت سیمان از منابع معتبر داخلی، اروپایی و چینی، آماده همکاری با مشتریان گرامی است.

آکادمی ویستا

روش های نسوزکاری: مقایسه‌ و بررسی

در علم مواد، نسوز یا دیرگداز به ماده ای گفته می شود که در برابر حرارت و قرار گرفتن در معرض درجات مختلف تنش و کرنش مکانیکی، تنش و کرنش حرارتی، خوردگی و فرسایش ناشی از برخورد جامدات، مایعات و گازها، نفوذ گاز و سایش مکانیکی در دماهای مختلف مقاوم است. به زبان ساده، آنها را مصالح ساختمانی می دانند که قادر به تحمل دمای بالا هستند. نسوز ها یا دیرگداز ها در تجهیزات مختلف از کوره ها و راکتورهای صنعتی و در صنایع مختلفی مانند فولاد سازی، سرامیک سازی و تولید سیمان مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین قابل توجه است که 70 درصد از نسوز های تولیدی در صنایع مربوط به فولاد سازی استفاده می شوند. بدون نسوز ها، صنایع مختلف نمی توانند در دمای بالای مورد نیاز برای تولید محصولات خود کار کنند. مواد خام اصلی مورد استفاده در تولید نسوز ها و دیرگداز ها معمولاً اکسید های سیلیسیم، آلومینیوم، منیزیم، کلسیم و زیرکونیوم هستند. برخی مواد نسوز غیر اکسیدی مانند کاربید ها، نیترید ها، بورید ها، سیلیکات ها و گرافیت نیز وجود دارند. همچنین جهت اعمال این مواد از روش های نسوزکاری مختلفی استفاده می شود که این روش ها بر اساس حالت فیزیکی نسوز و شرایط کوره انتخاب می شوند.

آکادمی ویستا

نقطه ذوب دیرگدازها: فاکتورها و عوامل موثر بر آن

هدف این مقاله بحث در مورد عوامل و شرایطی است که بر مقادیر مشاهده شده نقطه ذوب دیرگدازها تأثیر می گذارد و روش های عملی برای تعیین این نقاط را تشریح می کند. در حالی که به نظر می رسد لازم است برخی از خواص کلی سیلیکات ها و دیرگدازها مورد بحث قرار گیرد، این موضوعات تنها تا جایی که به نقطه ذوب و تعیین آن مربوط می شوند وارد شده اند.

آکادمی ویستا

خزش در دیرگدازها و مواد سرامیکی

در این مقاله فرآیندهای همراه با خزش در دیرگدازها و مواد سرامیکی مورد بررسی قرار می‌گیرند. عیوب ساختاری را می توان بر اساس تأثیر آنها بر خزش در دیرگدازها (به ترتیب نزولی) رتبه بندی کرد: منافذ بزرگ; ناخالصی های فازی با نقطه کم ذوب، به ویژه فاز شیشه­ای؛ ریز منافذ؛ مرزهای کریستالی، به ویژه عبور از ریز منافذ. مرزهای بلوک، نابجایی؛ جای خالی متوالی با شدت انتقال جرم نفوذی، یعنی غلظت جاهای جای خالیدر نزدیکی عناصر ساختاری (عیوب) فهرست شده تعیین می شود.

آکادمی ویستا

مقاومت ویژه الکترود گرافیتی: اندازه گیری و تجزیه تحلیل

مقاومت ویژه الکترود گرافیتی نه تنها یک پارامتر مهم برای انعکاس مشخصات فیزیکی، بلکه شاخص فنی اصلی الکترود گرافیتی است. در این مقاله، طراحی مستقل و توسعه تجهیزات مورد استفاده برای اندازه‌گیری مقاومت ویژه الکترود گرافیتی، اندازه‌گیری‌های تجربی و تجزیه و تحلیل داده‌ها و توزیع مقاومت بالا برای زیر صفحه الکترودهای مختلف از طریق اندازه‌گیری تغییر الکترودهای گرافیتی در دو سر بدنه اصلی شکل صفحه الکترود؛ در همان زمان، مکان مناسب را در فازهای مختلف تحلیل تغییرات مقاومتی انتخاب کنید.

آکادمی ویستا

نسوزکاری پاتیل ریخته گری و الزامات مربوط به آن

در این گزارش، ما به توضیح عملکردها و فناوری نسوزکاری پاتیل ریخته گری  مقاوم در برابر حرارت و سایر عوامل آسیب‌زا در پاتیل ریخته گری (Ladle) می‌پردازیم. همچنین، تغییرات تاریخی در بهبود تکنولوژی مواد مقاوم در برابر حرارت نصب شده در دیواره‌های  پاتیل ریخته گری را شرح می‌دهیم. سپس تکنیک نسوزکاری پاتیل ریخته گری و خشک کردن نسوزهای یکپارچه (مونولیتیک) را برای نصب آن‌ها روی دیواره پاتیل ریخته گری معرفی می‌کنیم. علاوه بر این، ما نمونه‌هایی از بهبود جنس مواد برای نسوزکاری پاتیل ریخته گری بر اساس مکانیزم آسیب زایی و تکنیک ترمیم با توجه به نسوزهای یکپارچه (مونولیتیک) را که برای کنترل عمر  پاتیل ریخته گری استفاده می‌شوند، ارائه خواهیم داد. در پایان، تکنیک جلوگیری از نشت فولاد مذاب از  پاتیل ریخته گری که برای ایمنی کارخانه‌های تولید فولاد ضروری است، معرفی خواهد شد.

آکادمی ویستا

انبساط حرارتی دیرگدازها (تا 1800 درجه سانتی گراد)

همان‌طور که می‌دانید، تمام مواد در هنگام گرم شدن و سرد شدن انبساط و انقباض خواهند داشت. با این حال، به دلیل اینکه مواد دیرگداز تقریباً همیشه در محیط‌های بسیار گرم قرار می‌گیرند (همین کار آن‌هاست!)، انبساط حرارتی دیرگدازها می‌تواند یکی از عوامل مهم در عملکرد کلی لایه‌ی دیرگداز باشد و باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد.

آکادمی ویستا

پیشگرم پاتیل ریخته گری و اثر آن بر افت دمای فولاد مذاب

دو روش معمول در کارخانه‌های فولاد برای حفظ حرارت لاینینگ (پوشش داخلی) پاتیل ریخته گری شامل پیشگرم پاتیل ریخته گری به صورت آنلاین و کپینگ پاتیل ریخته گری (ladle capping) هستند. در این مطالعه، روش حجم محدود (FVM) برای ساخت یک مدل سه بعدی انتقال حرارت و احتراق سوخت و سیال به منظور پیشگرم پاتیل ریخته گری بصورت آنلاین و سه بعدی انتقال حرارت سیال-جامد برای فرآیند کپینگ پاتیل ریخته گری  و پاتیل ریخته گری سنگین اعمال شد. تحلیل محاسباتی عددی توسط نرم‌افزار Fluent انجام شد.

آکادمی ویستا

پاتیل ریخته گری فولادی: انتقال حرارت – مدل ها و کاربردها

این کار خلاصه‌ای از ابزارها و مشارکت‌های اصلی را از سال 2000 برای حل مشکلات کنترل دما و پیش‌بینی دماهای حرارتی در پاتیل ریخته گری فولادی ارائه می‌کند. ما در مورد استراتژی‌های مدل‌سازی مختلف که در چندین کاربرد مرتبط با گرما پیاده‌سازی شده‌اند بحث می‌کنیم.انتقال حرارت در پاتیل ریخته گری فولادی و مرتبط ترین مشارکت آنها، همچنین برخی از پارامترهای فرآیند اصلی را نشان می دهیم. در نهایت، دیدگاه‌های آینده، عمدتاً مزایای پیاده‌سازی‌های مبتنی بر یادگیری ماشین، شرح داده می‌شوند.