گالری تصاویر

Gallery

اولین کنگره بین المللی تحول ،تعالی و توسعه فولاد و معدن - 4 بهمن 1401

اولین کنگره بین المللی تحول ،تعالی و توسعه فولاد و معدن - 4 بهمن 1401

سمپوزیوم فولاد 1401

سمپوزیوم فولاد 1401

سمپوزیوم فولاد 1400

سمپوزیوم فولاد 1400

دومین کنفرانس بین المللی فولاد سازی و ریخته گری مداوم 1400

دومین کنفرانس بین المللی فولاد سازی و ریخته گری مداوم 1400