تجهیزات و قطعات یدکی

تجهیزات و قطعات یدکی

ماشین های تخریب

ماشین های تخریب برای کاربردهای مختلف در صنایع گوناگون مورد

تجهیزات و قطعات یدکی

کوره بلند

کوره بلند نوعی کوره متالورژیکی است که برای ذوب فلزات صنعتی، عموماً آهن خام و همچنین سایر موارد مانند سرب یا مس استفاده می ­شود.