ریخته گری مداوم

محاسبات

محاسبه توان عملیاتی تاندیش

با وارد کردن مقادیر قطر نازل، فشار هیدرواستاتیک و چگالی مذاب می‌توانید میزان توان عملیاتی تاندیش را به دست آورید

محاسبات

طول متالورژیکی

در ریخته گری مداوم برای مقاطع مختلف شمش از ابعاد 100 تا 200 میلیمتر، می توانید با داشتن سرعت شمش و ابعاد مقطع به مقدار طول متالورژیکی دست یابید.