در ریخته گری مداوم برای مقاطع مختلف شمش از ابعاد 100 تا 200 میلیمتر، می توانید با داشتن سرعت شمش و ابعاد مقطع به مقدار طول متالورژیکی دست یابید.

این پست را به اشتراک بگذارید :

یکی از اصطلاحات رایج در ریخته گری مداوم، اصطلاح طول متالورژیکی (به انگلیسی: metallurgical length) است. طول متالورژیکی به فاصله بین مینیسک قالب مسی تا آخرین نقطه ای که شمش منجمد می شود می گویند. پس از طی طول متالورژیکی مطمئن هستیم که دیگر درون شمش مذابی وجود ندارد. محاسبه طول متالورژیکی شمش یکی از موارد مهم در کارخانه های ریخته گری مداوم می باشد. چنانچه کارخانه ای ابعاد شمش تولیدی خود را تغییر دهد با چالش محاسبه این طول مواجه می شود. با توجه به چالش های موجود صنعتگران در زمینه به دست آوردن طول متالورژیکال، محاسبات مربوط را در این صفحه قرار دادیم. دقت شود که محاسبات طول متالورژی برای شمش های با مقطع 100 تا 140 میلیمتر با محاسبات مربوط به شمش های 140 تا 200 میلیمتر تفاوت دارد.

محاسبه طول متالورژی در شمش های با مقطع  100 تا 140 میلیمتر

در قسمت مربوط به طول مقطع شمش، عدد مورد نظر خود را بر حسب میلیمتر قرار دهید. در قسمت مربوط به سرعت ریخته گری نیز، سرعت حرکت شمش را بر حسب متر بر دقیقه وارد نمائید. تا میزان طول متالورزیکی را بر حسب متر دریافت نمائید.

محاسبه طول متالورزیکی در شمش های با مقطع  140 تا 200 میلیمتر

در قسمت مربوط به شمش مشخصات سطح مقطع شمش را بر حسب میلیمتر وارد نمائید. در قسمت مربوط به سرعت نیز سرعت حرکت شمش بر حسب متر بر دقیقه را جایگذاری نمائید. جواب نهایی طول متالورژیکی بر حسب متر نمایش داده می شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس بگیرید.

عضویت در خبرنامه

اطلاع از آخرین اخبار و مقالات ویستا آسمان

اخبار و مقالات مرتبط

Related news & articles

آکادمی ویستا

دسته بندی دیرگدازها بر اساس خواص و کاربردهای آن

دیرگدازها موادی هستند که در برابر حرارت و قرار گرفتن در معرض درجات مختلف تنش و کرنش مکانیکی، تنش و کرنش حرارتی، خوردگی/ فرسایش ناشی از جامدات، مایعات و گازها، انتشار گاز و سایش مکانیکی در دماهای مختلف مقاوم هستند. به زبان ساده، آنها را مصالح ساختمانی می دانند که قادر به تحمل دمای بالا هستند. دیرگدازها معمولاً مواد غیر آلی غیر فلزی با نسوز بیش از 1500 درجه سانتیگراد هستند. آنها متعلق به سرامیکهای درشت دانه با ریزساختار هستند که از دانه های درشت تشکیل شده است. ساختار اصلی آنها، grog درشت دانه است که با مواد ریز به هم وصل شده است.محصولات نسوز نوع خاصی از سرامیک ها هستند که با هر سرامیک معمولی تفاوت دارند، عمدتاً به دلیل ساختار دانه درشت آنها که توسط ذرات گروگ بزرگتر به هم وصل شده توسط مواد میانی ریزتر (پیوند) تشکیل شده است.

آکادمی ویستا

ریفورمرتیوب در هیدروژن ریفرمینگ و تأثیر پارامترهای فرآیند بر آن

با در نظر گرفتن ویژگی‌های غیر خطی مواد ریفورمرتیوب با تغییرات دما و تأثیر سیال داخل و خارج ریفورمرتیوب، پیشنهاد می‌کنیم یک مدل جفت‌کننده حرارتی-سیال جامد و روش محاسبه برای ریفورمرتیوب در هیدروژن ریفرمینگ ایجاد کنیم. تئوری کوپلینگ چند میدانی برای تجزیه و تحلیل و مطالعه توزیع تنش سیال در ریفورمرتیوب در هیدروژن ریفرمینگ تحت شرایط مختلف فرآیند، دمای ورودی مختلف و نرخ جریان ورودی متفاوت استفاده می‌شود. ما دریافتیم که در شرایط عملیاتی گرم، به عنوان دمای ورودی سیال با افزایش دمای ریفورمرتیوب، حداکثر تنش معادل ساختار کلی ریفورمرتیوب به تدریج کاهش یافت. با افزایش تدریجی سرعت جریان، حداکثر تنش معادل ریفورمرتیوب به تدریج کاهش و سپس افزایش یافت. در این مقاله، تمام پارامترهای تکنولوژیکی که برای ریفورمرتیوب در هیدروژن ریفرمینگ از شرایط واقعی تولید ناشی می‌شوند، بنابراین نتایج تحقیق مرجع خاصی برای تولید ایمن ارائه می‌کند.

Leave A Comment