محاسبه توان عملیاتی تاندیش

با وارد کردن مقادیر قطر نازل، فشار هیدرواستاتیک و چگالی مذاب می‌توانید میزان توان عملیاتی تاندیش را به دست آورید

این پست را به اشتراک بگذارید :

برای دانستن ظرفیت خروجی یک تاندیش محاسبات و معادلات مخصوصی وجود دارد که تحت عنوان توان عملیاتی تاندیش نامیده می شود. بدیهی است هر چه قطر خروجی نازل بزرگتر باشد، میزان مذاب بیشتری از آن خارج می شود. از طرفی هر چه ارتفاع مذاب موجود در تاندیش بیشتر باشد، فشار فرواستایک بیشتری وجود دارد و در نتیجه سرعت خروج مذاب از نازل خروجی تاندیش بیشتر می شود. از موارد دیگری که بر نرخ خروج مذاب تاثیر می گذارد چگالی مذاب است که می تواند با توجه به ترکیب شیمیایی مذاب مورد استفاده بسیار تغییر کند. برای دانستن دبی خروجی تاندیش مورد نظر خود در هر یک از فیلدهای زیر مقادیر و مشخصات تاندیش و مذاب را وارد نمائیید. معادلات زیر به نحوی صورت می گیرد که توان عملیاتی تاندیش مورد نظر را بر حسب کیلوگرم بر دقیقه نمایش می‌دهد.

توان عملیاتی تاندیش در واقع همان دبی خروجی تاندیش است که این دبی با سرعت ریخته گری شمش در ریخته گری مداوم ارتباط پیدا می‌کند. در واقع با این محاسبه می توان پی برد که در هر دقیقه چه وزنی از شمش در حال جابه جا شدن است.

برای مفهوم بهتر ارتفاع فرواستاتیک (h) تصویر زیر را ملاحظه نمائید.

فشار هیدرواستاتیک - محاسبه توان عملیاتی تاندیش
فشار هیدرواستاتیک – محاسبه توان عملیاتی تاندیش

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه ریخته گری مداوم و بهینه سازی شرایط ریخته گری با ما تماس بگیرید.

عضویت در خبرنامه

اطلاع از آخرین اخبار و مقالات ویستا آسمان

اخبار و مقالات مرتبط

Related news & articles

آکادمی ویستا

دسته بندی دیرگدازها بر اساس خواص و کاربردهای آن

دیرگدازها موادی هستند که در برابر حرارت و قرار گرفتن در معرض درجات مختلف تنش و کرنش مکانیکی، تنش و کرنش حرارتی، خوردگی/ فرسایش ناشی از جامدات، مایعات و گازها، انتشار گاز و سایش مکانیکی در دماهای مختلف مقاوم هستند. به زبان ساده، آنها را مصالح ساختمانی می دانند که قادر به تحمل دمای بالا هستند. دیرگدازها معمولاً مواد غیر آلی غیر فلزی با نسوز بیش از 1500 درجه سانتیگراد هستند. آنها متعلق به سرامیکهای درشت دانه با ریزساختار هستند که از دانه های درشت تشکیل شده است. ساختار اصلی آنها، grog درشت دانه است که با مواد ریز به هم وصل شده است.محصولات نسوز نوع خاصی از سرامیک ها هستند که با هر سرامیک معمولی تفاوت دارند، عمدتاً به دلیل ساختار دانه درشت آنها که توسط ذرات گروگ بزرگتر به هم وصل شده توسط مواد میانی ریزتر (پیوند) تشکیل شده است.

آکادمی ویستا

ریفورمرتیوب در هیدروژن ریفرمینگ و تأثیر پارامترهای فرآیند بر آن

با در نظر گرفتن ویژگی‌های غیر خطی مواد ریفورمرتیوب با تغییرات دما و تأثیر سیال داخل و خارج ریفورمرتیوب، پیشنهاد می‌کنیم یک مدل جفت‌کننده حرارتی-سیال جامد و روش محاسبه برای ریفورمرتیوب در هیدروژن ریفرمینگ ایجاد کنیم. تئوری کوپلینگ چند میدانی برای تجزیه و تحلیل و مطالعه توزیع تنش سیال در ریفورمرتیوب در هیدروژن ریفرمینگ تحت شرایط مختلف فرآیند، دمای ورودی مختلف و نرخ جریان ورودی متفاوت استفاده می‌شود. ما دریافتیم که در شرایط عملیاتی گرم، به عنوان دمای ورودی سیال با افزایش دمای ریفورمرتیوب، حداکثر تنش معادل ساختار کلی ریفورمرتیوب به تدریج کاهش یافت. با افزایش تدریجی سرعت جریان، حداکثر تنش معادل ریفورمرتیوب به تدریج کاهش و سپس افزایش یافت. در این مقاله، تمام پارامترهای تکنولوژیکی که برای ریفورمرتیوب در هیدروژن ریفرمینگ از شرایط واقعی تولید ناشی می‌شوند، بنابراین نتایج تحقیق مرجع خاصی برای تولید ایمن ارائه می‌کند.

Leave A Comment