حوزه های فعالیت

صنعت فولاد

فرآیند احیا مستقیم آهن (Direct Reduction of Iron)

آهن احیا مستقیم (آهن آسفنجی) از تبدیل مستقیم سنگ آهن معدنی به آهن فلزی توسط یک گاز کاهنده حاصل از گاز طبیعی و یا ذغال سنگ به دست می آید