فروآلیاژ

مواد اولیه و مصرفی

فروآلیاژ

برای تعیین گرید فولادها از فروآلیاژ استفاده می شود. در واقع فروآلیاژ عناصر منجمد شده همراه آهن است که به مذاب فلزات اضافه می شوند.