محاسبه طول عمر بیرینگ

جهت محاسبه طول عمر بیرینگ (بلبیرینگ و رولبیرینگ)، در هر فیلد مقدار مربوط به آن را قرار دهید، ظرفیت دینامیک، بار شعاعی ثابت، سرعت دوران فیلدهای مورد نظر هستند.

این پست را به اشتراک بگذارید :

جهت محاسبه طول عمر بیرینگ مورد نظر خود بر اساس مقیاس L10 با ضریب ایمنی 90 درصد می‌توانید در هر یک از فیلدهای زیر مقادیر لازم را قرار دهید. برای محاسبه طول عمر بیرینگ و یا طول عمر یاتاقان باید به نوع آن دقت کنید، ممکن است که از بلبیرینگ یا رولبیرینگ استفاده شود.

برای محاسبه طول عمر بیرینگ (بلبیرینگ) از فرم زیر استفاده نمائید:

محاسبه طول عمر نسبی بیرینگ ها عموما با ضریب اطمینان 90 درصد محاسبه می‌شود. مقدار L10 در فرمول زیر، عمر بیرینگ قبل از خرد شدن ناشی از خستگی را می‌‌دهد. فرمول پایه برای این نوع محاسبه با عنوان L10 شناخته می شود و به صورت زیر است:

فرمول محاسبه عمر بیرینگ

در این فرمول: C: ظرفیت دینامیک (برحسب dN یا Lbs)، P: بار شعاعی ثابت بیرینگ (بر حسب N یا Lbs)، N: سرعت دوران بر حسب RPM

e نیز ضریب ثابت است و برای بلبیرینگ مقدار e برابر 3.0 و برای رولبیرینگ مقدار e برابر 10/3 می‌باشد

در قسمت مربوط به ظرفیت دینامیک (C)، مقدار مربوط به آن را از جداول و اطلاعات فنی هر تولید کننده استخراج نمائید. جدول استاندارد اروپایی بیرینگ نیز در همین زمینه قابل رجوع است.

مثلا برای بیرینگ با کد 2.2062 در جدول استاندارد مقدار C برابر با 39KN گزارش شده است.

مثال محاسبه طول عمر بلبیرینگ

به عنوان نمونه یک نمونه بیرینگ با کد استاندارد 2.2062 را که تحت بار ثابت شعاعی 10 KN قرار می‌گیرد در نظر بگیرید. اگر بخواهیم طول عمر این بیرینگ را بر حسب تعداد دور و همچنین بر حسب ساعت محاسبه کنیم مطابق محاسبات داده شده در بالا به جواب می‌رسیم (ضریب ایمنی 90 درصد).

همانطور که مشاهده می‌شود این بلبیرینگ عمری برابر با 59 میلیون دور با ضریب ایمنی 90 درصد دارد. این بلبیرینگ بر حسب ساعت به میزان 328 ساعت عمر می‌کند.

محاسبه طول عمر رولبیرینگ

محاسبه طول عمر رولبیرینگ را می‌توانید با قرار دادن مقادیر آن در فیلدهای زیر انجام دهید.

بنابراین چون ضریب e در رولبیرینگ برابر 10/3 می باشد مقدار طول عمر آن کمی نسبت به بیرینگ بیشتر می‌باشد.

عضویت در خبرنامه

اطلاع از آخرین اخبار و مقالات ویستا آسمان

اخبار و مقالات مرتبط

Related news & articles

آکادمی ویستا

دسته بندی دیرگدازها بر اساس خواص و کاربردهای آن

دیرگدازها موادی هستند که در برابر حرارت و قرار گرفتن در معرض درجات مختلف تنش و کرنش مکانیکی، تنش و کرنش حرارتی، خوردگی/ فرسایش ناشی از جامدات، مایعات و گازها، انتشار گاز و سایش مکانیکی در دماهای مختلف مقاوم هستند. به زبان ساده، آنها را مصالح ساختمانی می دانند که قادر به تحمل دمای بالا هستند. دیرگدازها معمولاً مواد غیر آلی غیر فلزی با نسوز بیش از 1500 درجه سانتیگراد هستند. آنها متعلق به سرامیکهای درشت دانه با ریزساختار هستند که از دانه های درشت تشکیل شده است. ساختار اصلی آنها، grog درشت دانه است که با مواد ریز به هم وصل شده است.محصولات نسوز نوع خاصی از سرامیک ها هستند که با هر سرامیک معمولی تفاوت دارند، عمدتاً به دلیل ساختار دانه درشت آنها که توسط ذرات گروگ بزرگتر به هم وصل شده توسط مواد میانی ریزتر (پیوند) تشکیل شده است.

آکادمی ویستا

ریفورمرتیوب در هیدروژن ریفرمینگ و تأثیر پارامترهای فرآیند بر آن

با در نظر گرفتن ویژگی‌های غیر خطی مواد ریفورمرتیوب با تغییرات دما و تأثیر سیال داخل و خارج ریفورمرتیوب، پیشنهاد می‌کنیم یک مدل جفت‌کننده حرارتی-سیال جامد و روش محاسبه برای ریفورمرتیوب در هیدروژن ریفرمینگ ایجاد کنیم. تئوری کوپلینگ چند میدانی برای تجزیه و تحلیل و مطالعه توزیع تنش سیال در ریفورمرتیوب در هیدروژن ریفرمینگ تحت شرایط مختلف فرآیند، دمای ورودی مختلف و نرخ جریان ورودی متفاوت استفاده می‌شود. ما دریافتیم که در شرایط عملیاتی گرم، به عنوان دمای ورودی سیال با افزایش دمای ریفورمرتیوب، حداکثر تنش معادل ساختار کلی ریفورمرتیوب به تدریج کاهش یافت. با افزایش تدریجی سرعت جریان، حداکثر تنش معادل ریفورمرتیوب به تدریج کاهش و سپس افزایش یافت. در این مقاله، تمام پارامترهای تکنولوژیکی که برای ریفورمرتیوب در هیدروژن ریفرمینگ از شرایط واقعی تولید ناشی می‌شوند، بنابراین نتایج تحقیق مرجع خاصی برای تولید ایمن ارائه می‌کند.

Leave A Comment