الکترود گرافیتی

مقالات

نکات انبارش، جابجایی الکترودگرافیتی و استفاده از آن در کوره قوس الکتریکی

گرافیت ماده ای شکننده و با انعطاف پذیری محدود است که در ساخت الکترود گرافیتی مورد استفاده قرار می گیرد. برای کاهش مصرف و هزینه، در انبارش، جابجایی و نصب الکترودهای گرافیتی در کوره قوس الکتریکی فولاد سازان باید دقت کاملی در این فرآیندها داشته باشند.

مقالات

کاهش مصرف الکترود گرافیتی در کوره قوس الکتریکی مصارف مکانیکی

کاهش مصرف الکترود گرافیتی در کوره قوس الکتریکی یکی از نکات مهم در افزایش بازدهی فرآیندهای فولادسازی است. دانستن عوامل موثر در مصرف الکترود می‌تواند در به کارگیری روش ها و تجهیزات مناسب مفید واقع شود.