آبان ۸, ۱۴۰۰ (فرمت تاریخ بایگانی روزانه)

صنعت سیمان

جرمهای نسوز

دیرگدازها مواد سرامیکی هستند که برای مقاومت در برابر دماهای

صنعت سیمان

ملات های نسوز

به منظور اتصال محصولات نسوز شکل دار از قبیل آجر

مواد اولیه و مصرفی

آجر نسوز صنعتی

آجر نسوز صنعتی یا آجر نسوز کوره ماده ای سرامیکی