خدمات مهندسی ، مشاوره و آموزش

Engineering , consulting and training services

خدمات ویستا آسمان

Our Services

خدمات مشاوره

خدمات مهندسی

خدمات آموزشی

شرکت ویستا آسمان با تکیه بر دانش تیم متخصص و با همکاری شرکای معتبر بین المللی، آماده ارائه خدمات فنی مهندسی، آموزشی و مشاوره به شما صنعتگران عزیز می باشد.
1- تهیه گزارش طرح توجیهی، مطالعات امکانسنجی و تنظیم طرح کسب و کار
2- تهیه اسناد مناقصه و امور قراردادها
3- مطالعات طراحی مفهومی و تکنولوژی
4-انتقال دانش و تجربیات فنی و مدیریتی
5-نصب، راه اندازی و بروزرسانی خطوط تولید و تجهیزات
6-مدیریت طرح و کنترل پروژه